Scenes connected

ScenesConnected is een spontaan privaat kunstfestival initiatief ter bijdrage aan de Maastrichtse regio ambities om Culturele Hoofdstad 2018 te worden. ScenesConnected ambieert een reizend kunstfestival te zijn dat jaarlijks plaatsvindt in een andere stad binnen de regio en heeft ruimte voor alle denkbare kunstvormen.

ScenesConnected is een crowdsourced event. Dit betekent een compleet andere organisatievorm dan gewend. Geen vooropgesteld programma maar een programma dat binnen een welgesteld kader vorm krijgt naar inbreng van individuen, collectieven en kunstinitiatieven, die wensen te participeren.

En ook dit jaar verzorgd Konstruktief de styling voor dit mooi festival