Algemene Voorwaarden van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever
en de opdrachtnemer (hierna: ontwerper) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze
Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen
opdrachtgever en ontwerper.

> Download de PDF met de algemene voorwaarden